In de eetzaal

Bij het belsignaal neemt 1 leerling de lege box mee naar de eetzaal en zet de box tegen de muur of aan de deur neer. In de box lig(t)gen ook de bal(len).

Als ik ’s middags blijf eten, ga ik in mijn rij staan. Dat gebeurt per klas en op de aangeduide plaats:

  • 1ste t/m 3de leerjaar : boven in de gang
  • 4de t/m 6de leerjaar : op de speelplaats

Ik zorg dat ik om 12:05 mijn jas aan heb zodat ik na de eetzaal niet meer naar de klas moet.

Ik ga met mijn rij en onder begeleiding van de leerkracht naar de eetzaal. In de gang zwijg ik.

Bij het binnenkomen ben ik rustig en volg ik in de rij om te gaan zitten.

In de eetzaal zijn er geen vaste zitplaatsen. De leerkrachten met toezicht duiden de plaats aan. Enkel als een rij stoelen of banken volledig bezet is mag men aan een nieuwe rij beginnen.

Na het fluitsignaal maken we het stil en maken we een kruisteken. Dan begin ik in stilte te eten.

Enkel met een bonnetje (geen geld) kan ik drank en/of soep krijgen. Bonnetjes kunnen op maandag gekocht worden:

  • Voor de leerlingen van 1ste t/m 3de leerjaar: in de klas
  • Voor de leerlingen van 4de t/m 6de leerjaar: om 10:00 (voormiddagspeeltijd) op het secretariaat

De eetzaal is een plaats van rust en orde. Ik ga aan tafel, dus zeker niet luidop praten. Als ik klaar ben met eten mag ik op fluistertoon praten, als mijn buurman ook klaar is met eten.

Als ik mij aan de afspraken houd zal de kans zeer klein zijn dat er geknoeid wordt. Ik wil mijn eetplaats ordelijk achterlaten. De poetsvrouw die na mij komt zal niet over mij hoeven te klagen.

Voor de leerling die herhaaldelijk de afspraken niet naleeft kunnen er strenge maatregelen getroffen worden. Dan kan bijvoorbeeld de toegang tot de eetzaal verboden worden. De ouders worden hiervan verwittigd om zelf maatregelen te kunnen treffen.

Op het teken van de leerkracht ga ik met mijn rij rustig naar de speelplaats. Hierbij denk ik aan het volgende:

  • ik neem mijn afval mee en doe het in de afvalbak
  • de soepkom en het flesje laat ik staan
  • mijn boterhamdoos leg ik bij het buitengaan in de box van mijn klas
  • ik ga nooit zonder toelating naar de klas of elders in het schoolgebouw

Als ik een trage eter ben mag ik blijven zitten tot ik gedaan heb met eten. Iedereen krijgt ruim de tijd om rustig te eten.

Ik vraag aan mijn ouders om mijn naam op mijn boterhamdoos te schrijven. Zo kan ik ze niet vlug verliezen.

Bij het binnen gaan na de middagspeeltijd moet de verantwoordelijke leerling de box meenemen naar de klas (niet tussendoor !)

Terug

 

home  nieuws copy   algemene informatie      wie is wieSmartschool copy   contact