In de klas

Tijdens het klasgebed nemen we een gepaste, respectvolle houding aan;

Op onze bank(jes) leggen we enkel de spullen die we voor de les nodig hebben.

We houden onze bank(jes) of werktafel en boekentas tiptop in orde.

We storen de lessen niet.

We dragen zorg voor het schoolmaterieel en de leerboeken die we in bruikleen krijgen.

Tijdens een klasbezoek (directie, leerkracht, ouders, …) zijn we beleefd, blijven we rustig en tonen we dat we onszelf kunnen beheersen.

We verzorgen onze kleding en ons voorkomen. Met andere woorden : we komen steeds netjes voor de dag.

Als we het woord willen, steken we beleefd onze vinger op. We roepen niet. Als iemand het woord krijgt, gaan de andere vingers weg. We luisteren naar onze klasgenootjes.

In de gangen zijn we stil, blijven we in groep en storen we de lessen niet. We rennen, roepen en spelen niet.

Tijdens de speeltijd gaan we naar het toilet. Tijdens de lessen gaan we enkel naar het toilet als het echt nodig is. We maken dan geen omweg naar de toiletruimte. We rennen, roepen, spelen niet. De toiletruimte houden we steeds proper. We verknoeien geen water en geen toiletpapier. We spoelen het toilet steeds door. Na gebruik van het toilet wassen we onze handen en gaan dan rechtstreeks naar onze klas terug.

We hebben respect voor ieders mening, ook al zijn we er niet mee akkoord.

Bij het begin van de lessen stappen we meteen naar onze plaats en leggen daar meteen de nodige spullen klaar. Het wisselen van de spullen na of tijdens de les gebeurt rustig en vlot.

We overladen onze boekentassen niet. We nemen alleen die spullen mee naar huis die we voor die avond voor lessen en huiswerk nodig hebben. Voor huiswerkblaadjes gebruiken we een (kartonnen) mapje.

Boekentassen zetten we steeds naast onze bank en hangen we niet aan de leuning van onze stoel.

Na afwezigheid (wegens ziekte bijvoorbeeld) geven we spontaan een afwezigheidsbriefje van onze ouders (of arts) aan onze juf of meester af.

We brengen zoveel mogelijk gepast geld mee naar school.

Spulletjes die we dagelijks in de klas gebruiken, hebben we ook steeds bij. We zorgen ook voor een reservepen.

Als we te laat komen delen we aan de juf of meester mee waarom we te laat zijn. Als we te laat komen en het klasgebed is bezig, dan blijven we beleefd aan de klasdeur staan tot het gebed afgelopen is.

Op het eind van de schooldag ruimen we onze bank(jes) op en schuiven onze stoelen eronder.

Tijdens de lessen eten en drinken we niet, tenzij we dit samen met onze juf of meester hebben afgesproken.

Informatieblaadjes die we van school mee naar huis krijgen, bergen we op in een mapje en geven we thuis meteen af.

We vullen onze schoolagenda verzorgd en volgens afspraak in.

We lopen niet zonder reden door de klas.

We beperken het binnenblijven tijdens de speeltijden. Het kan enkel bij ziekte, of op vraag van onze ouders.

We schrijven netjes, leesbaar en verzorgd.

Als we sneller klaar zijn met een taak dan anderen, houden we ons zinvol bezig met de extra opdracht die de juf of meester ons gaf of we lezen in een bibliotheekboek.

We leveren onze huistaken op tijd in en leren onze lessen grondig.

Terug

 

home  nieuws copy   algemene informatie      wie is wieSmartschool copy   contact