Regelmatige veelhoeken.

Klik eerst op "Let op!". Lees aandachtig "Let op!". Kies het correcte antwoord / de correcte antwoorden voor elke vraag en duid aan. Om vraag 6 goed te beantwoorden, moet je meerdere antwoorden aanduiden. Om de overige vragen goed te beantwoorden, moet je 1 antwoord aanduiden. Als je alle vragen beantwoord hebt, zie je je resultaat.