Driehoeken.

Klik eerst op "Let op!". Lees aandachtig "Let op!". Kies de correcte antwoorden / het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan. Om vraag 1 tot en met vraag 6 goed te beantwoorden, moet je per vraag meerdere juiste antwoorden aanduiden. Om vraag 7 tot en met vraag 15 goed te beantwoorden, moet je per vraag 1 juist antwoord aanduiden. Als je alle vragen beantwoord hebt, zie je je resultaat.