Gelijkwaardigheid van breuken, procenten en kommagetallen.

Klik eerst op "Let op!". Lees aandachtig "Let op!". Kies het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan. Als je alle vragen beantwoord hebt, zie je je resultaat.