Kenmerken van deelbaarheid: delen door 3 en 9.

Klik eerst op "Let op!". Lees aandachtig "Let op!". Kies de correcte antwoorden / het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan. Om vraag 1 tot en met vraag 10 goed te beantwoorden, moet je per vraag één of meerdere juiste antwoorden aanduiden. Om vraag 11 tot en met vraag 15 goed te beantwoorden, moet je per vraag 1 juist antwoord aanduiden. Als je alle vragen beantwoord hebt, zie je je resultaat.