We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Update coronamaatregelen

Beste ouders en leerlingen,
 
Zoals jullie reeds vernomen hebben wordt de herfstvakantie verlengd tot en met 15 november.
Vanaf de herfstvakantie schakelen we over naar code oranje.
Er zullen bijgevolg heel wat extra-murosactiviteiten worden geschrapt.
      o.a. voorstellingen in het CC, uitstapjes met de bus, het zwemmen,…
Enkel essentiële derden zijn toegelaten op school.
Voor het lager onderwijs wordt de lunchpauze per klasgroep georganiseerd:
     in de klas of in de eetzaal met voldoende afstand tussen de klasgroepen.
Op de speelplaats is er de normale werking.
Sportactiviteiten indoor en outdoor blijven doorgaan.
Ouders zetten hun leerlingen aan de schoolpoort/hoofdingang af (zoals het nu reeds allemaal verloopt).
Oudergesprekken zullen vooral telefonisch of digitaal plaatsvinden.
Ventilatie, afstand houden, handhygiëne en mondmaskerplicht blijft een prioriteit.
WAT TE DOEN ALS JE KIND OF IEMAND UIT JE GEZIN ZIEK IS?
      Beslisboom kleuteronderwijs
      Beslisboom lager onderwijs
Dank jullie wel voor de samenwerking en hou het veilig!
Directie en personeel Mozaïek