We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VANAF 2 JUNI (kleuters) VANAF 8 JUNI (lager)

terug naar school

Beste ouders en leerlingen

De Nationale veiligheidsraad heeft na overleg met de experten en de minister beslist om de scholen terug te openen.
Voor onze school gelden de volgende praktische afspraken.

KLEUTERS HERSTARTEN OP 2 JUNI

De klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximum aantal leerlingen. Dezelfde bubbels blijven behouden tot het einde van het schooljaar. De bubbel geldt voor in de klas en ook op de speelplaats. De regel van social distancing komt te vervallen binnen de vaste bubbel.

Hoe houden we het veilig?
- Kleuterleidsters dragen een mondmasker. Vertel dit vooraf aan je kleuter.
- Handen worden regelmatig ontsmet, vanaf het binnenkomen op school tot het verlaten van de school.
- We kiezen voor alternerende speeltijden, eetmomenten en toiletbezoeken, onder begeleiding van de kleuterleidster.
- Het eetmoment (een uitgebreider tussendoortje) gebeurt in de klas, ieder neemt zijn eigen drankfles mee.
- Zo zal de speelplaats in zones opgedeeld worden: iedere klas/bubbel speelt op een afgesproken zone enkel met kinderen uit de eigen klasgroep.
- Alle gebruikte lokalen, tafels en stoelen worden regelmatig gereinigd/ontsmet.
- Voor verjaardagen mogen enkel individueel ingepakte cadeautjes uitgedeeld worden (geen taarten, cakes,…)

Wat verwachten we van ouders?
- Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
- Parkeer de wagen op een parkeerterrein eventueel iets verder van de school en wandel tot aan de school. Dit om chaos aan de schoolpoort te vermijden.
- Ouders wachten hun kleuter op op de parking, niet op de speelplaats.
- Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
- Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
- Kinderen komen op tijd!
  Via de aangeduide ingang aan de kleuterspeelplaats (Parklaan).
- Ouders komen niet in de gangen en in de klassen!
- Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Let op! Iedere leeftijd start en eindigt op een ander moment omwille van de veiligheid:

5 JARIGEN
Komen om 8.15 uur: De ouders komen niet op de speelplaats! Kinderen gaan naar huis om 13 uur. (woensdag om 12 uur)

4 JARIGEN
Komen om 8.15 uur: De ouders komen niet op de speelplaats! Kinderen gaan naar huis om 12.50 uur. (woensdag om 11.50 uur)

3 JARIGEN
Komen om 8.30 uur: De ouders komen niet op de speelplaats. Kinderen gaan naar huis om 12.40 uur. (woensdag om 11.40 uur)

2,5 JARIGEN
Komen om 8.45 uur: De ouders (met mondmasker) van de 2,5 jarigen mogen even mee op de speelplaats. Kinderen gaan naar huis om 12.30 uur. (woensdag om 11.30 uur)

De noodopvang blijft gelden tot 15 uur.
De noodopvang voor het lager is ofwel voor een voormiddag of een hele dag.
De noodopvang voor kleuters is er tussen 13 uur en 15 uur.
Let op! Vooraf aanmelden via tel. 089/763499 keuzemenu druk 1 of via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ten laatste voor vrijdag van de daaropvolgende week!

Voor- en naschoolse opvang blijft voor alle kinderen.

Wat als je kind ziek is?
- Zieke kinderen blijven thuis.
- Wordt je kind ziek op school. Dan zetten we het in een apart lokaal en vragen je om je kind af te halen. Neem dan telefonisch contact met de huisarts.
- Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona.
Dan moet je kind 14 dagen thuis blijven.

HET LAGER ONDERWIJS ZAL VOLLEDIG HERSTARTEN OP 8 JUNI!
Specifieke info hieromtrent zal te vinden zijn vanaf 3 juni op onze website www.mozaiekmm.be en op onze Facebookpagina.
Van 2 juni t.e.m. 5 juni blijft alles voor het lager doorlopen zoals het nu steeds verloopt.


We zijn blij om jullie kleuters dinsdag opnieuw te mogen verwelkomen.

Tot dan. Directie en leerkrachten Mozaïek

 

Voedingsgewoonten van Vlaamse kinderen

vlaamse overheid

Beste ouders

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid voert, samen met Ipsos, een onderzoek naar de voedingsgewoonten van Vlaamse kinderen.

Als ouder kan U vrijblijvend deelnemen aan dit onderzoek.

We wensen te benadrukken dat de Vlaamse overheid het grootste belang hecht aan de bescherming van de privacy van de school en de leerlingen. Ipsos, een onafhankelijk marktonderzoeksbureau, verzamelt en verwerkt daarom alle informatie. Antwoorden blijven strikt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. Enkel de globale resultaten van het onderzoek maken we na afloop bekend. Deze worden gerapporteerd aan de Europese Unie.

Jullie kunnen deelnemen via onderstaande link die jullie verwijst naarde online vragenlijst.

https://surveys.ipsosinteractive.com/mriweb/mriweb.dll?i.project=S20010375

Met dank voor jullie deelname,

namens de Vlaamse overheid

 

Zomerbingel

zomer bingel

Beste ouder

Door de Coronacrisis zal het belangrijk zijn dat de kinderen op een speelse manier de geziene leerstof blijven onderhouden tijdens de zomervakantie.

Zo kunnen ze zo goed mogelijk voorbereid aan het nieuwe schooljaar beginnen! Uitgeverij VAN IN heeft hiervoor een interessant aanbod. Bingel is – zoals steeds - tussen half juli en half augustus gesloten voor onderhoud, maar via het Vakantieaanbod (Zomerbingel-app en/of Vakantiekalender) kunnen de kinderen tijdens de grote vakantie blijven oefenen. De Zomerbingel-app baseert zich op de oefenresultaten van elk kind in Bingel gedurende het voorbije schooljaar. Zo krijgt elk kind een gepersonaliseerd aanbod dat inspeelt op de leergebieden waar het best extra voor oefent. De Vakantiekalender biedt elke dag van de grote vakantie een oefenblaadje aan dat voorbereidt op de start van het volgende schooljaar. (lees hier meer)

Bestellen kan via deze link (1 formulier per gezin volstaat; graag op naam van het oudste kind): https://www.vakantieaanbod.vanin.be/nl/bestel-het-vakantieaanbod

Je kunt nu al de demoversie in de App Store of via Google Play downloaden. Zo weet je zeker of de Zomerbingel-app compatibel is met je smartphone of tablet. Midden juni wordt de bestelling op de school geleverd. Het secretariaat zal deze via het oudste kind naar huis meegeven naar huis of je uitnodigen om deze op school af te halen.

 

Vragen over de heropstart.

 vragen pictogram
 Moet mijn kind blijven eten?
   Ja, de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar gaan tussen de middagpauze niet naar huis. Zij blijven op
   school tot 15 uur. Ze eten in de klas.
Krijgt mijn kind, 1e, 2e en 6e leerjaar, dat toch niet naar school komt werkboeken en/of oefeningen?
   Er is geen afstandsonderwijs meer. Zij kunnen, zoals in niet-coronatijd bij ziekte, de taken die in de
   klas gemaakt werden gedeeltelijk achteraf thuis bijwerken.
 Waar haal ik mijn kind af?
   Op dezelfde plaats als waar je kind de school binnenkomt. Zoals afgesproken in de vorige brief.
 Welke kinderen volgen vrijdag 15 mei al les?
   Enkel de leerlingen van het 6e leerjaar.
 Mag mijn kind afwezig zijn?
   Dit kan omwille van ziekte of …. Je verwittigt de school via tel of mail.
   De school doet inspanningen om jullie kind veilig naar school te laten komen.
Mag mijn kind het ontwerp van de schoolmascotte meebrengen?
   Zeker meebrengen!
 Is er woensdag 20 mei opvang?
   Neen, dan is er een facultatieve vrije dag zoals reeds gepland.

 

Vrije plaatsen schooljaar 2020-2021

Aantal vrije plaatsen kleuteronderwijs:

  •  Indicator leerlingen: 56 vrije plaatsen
  •  Niet indicator leerlingen: 23 vrije plaatsen

Aantal vrije plaatsen lageronderwijs:

  •  Indicator leerlingen: volzet
  •  Niet indicator leerlingen: 5 vrije plaatsen
 

+++ Belangrijk informatie heropstart vanaf 15 mei +++

VEILIG HEROPSTARTEN – 15 MEI- WE ZIJN ER KLAAR VOOR!

Beste ouders en leerlingen,

Met deze eerste brief willen we jullie praktische informatie doorgeven i.v.m. de heropstart.

Welke leerlingen krijgen les op school?
Het 1e leerjaar volgt les van 8.30 uur tot 15 uur op maandag en donderdag.
Het 2e leerjaar volgt les van 8.30 uur tot 15 uur op dinsdag en vrijdag.
Het 6e leerjaar volgt les van 8.30 uur tot 12 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Praktische afspraken ontvangen jullie van de leerkrachten via mail.

Het afstandsonderwijs zal verder lopen voor het 3e , 4e  en 5e leerjaar.
Praktische afspraken hieromtrent ontvangen jullie van de leerkrachten via mail.
Het afstandsonderwijs voor het 1e, 2e en 6e leerjaar komt te vervallen vanaf 15 mei.
Het kleuteronderwijs werkt verder via GIMME.

De opvang zal er zijn voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar, indien echt noodzakelijk.
Let op! Vooraf aanmelden via tel. 089/763499 keuzemenu druk 1
of via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ten laatste voor vrijdag van de daaropvolgende week!
De opvang is ofwel voor een voormiddag of een hele dag.
Er is ook voor- en naschoolse opvang.

Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste.
Dit betreffende social distancing en hygiëne.
Zo zullen we werken met contactbundels waarbij kinderen in kleine vaste groepen (maximum 14 leerlingen) les krijgen, naar het toilet gaan, spelen, eten.
Zo zal onze speelplaats ook in zones opgedeeld worden.  
Ook bij de opvang werken we met contactbubbels. WE VERMIJDEN FYSIEK CONTACT.
We kiezen voor alternerende speeltijden, eetmomenten en toiletbezoeken, onder begeleiding
van leerkrachten. Leerkrachten dragen mondmaskers of een gezichtsbescherming.
Eetmomenten gebeuren in de klas, ieder neemt zijn eigen drankfles mee.
Pictogrammen en symbooltjes zullen onze kinderen helpen bij het nemen van de nodige afstand.
Handen worden regelmatig ontsmet, vanaf het binnenkomen op school tot het verlaten van de school.
Alle gebruikte lokalen worden dagelijks gereinigd/ontsmet.

Wat verwachten we van ouders?
- Kinderen komen op tijd!
- Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
- Kom niet op het terrein van de school: niet op de speelplaats, niet in de gangen, niet in de klas.
- Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
- Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
- Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.
- Geef je kind een drankfles en een pakje papieren zakdoekjes mee.


Waar betreden de kinderen de school?

- Alle kinderen die gebruik maken van de opvang komen binnen via de kleine poort van de        kleuterspeelplaats aan de Parklaan.
- Het 1e en 2e leerjaar komt binnen via de hoofdingang aan de Parklaan.
- Het 6e leerjaar komt binnen via de groene poort aan de Oenselstraat.

Wat als je kind ziek is?

- Zieke kinderen blijven thuis.
- Wordt je kind ziek op school. Dan zetten we het in een apart lokaal en vragen je om je kind af te
  halen. Neem dan telefonisch contact met de huisarts.
- Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona. Dan moet
  je kind 14 dagen thuis blijven.


Samen met jullie kijken we uit naar een veilige heropstart. We zullen dan ook de nodige aandacht geven aan het welbevinden van jullie kinderen. En op de eerste plaats de leerstof van het afstandsonderwijs terug herhalen, we beperken ons tot essentiële onderwijsdoelen.
Het zal wennen zijn voor ons allemaal. We gaan er ‘SAMEN’ voor!

Directie en leerkrachten Mozaïek

 

Veilig opnieuw opstarten: onze school werkt eraan!

Beste ouders en leerlingen,

Vanaf 15 mei krijgen bepaalde leerjaren weer lessen op school.

Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners verdere richtlijnen uit. Zo kunnen scholen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen herstarten.

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. We onderzoeken momenteel en de komende dagen hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen.  

We laten jullie vrijdag 8 mei weten:

  • Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.
  • Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.
  • Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.
  • Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.
  • Hoe we de opvang blijven organiseren.

Alvast heel veel dank om het ‘afstandsonderwijs’ zo goed als mogelijk te ondersteunen. Leerkrachten zijn zeer blij met alle positieve reacties van ouders en leerlingen.
We houden dan ook contact via allerlei kanalen.

Groetjes van ons allemaal,
Team Mozaïek

fotobloem

 

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021

Beste ouders,

Gezien deze ongewone omstandigheden is er een update ifv de inschrijvingen.
Mocht de maatregel (=het opschorten van de lessen, tot begin mei) aangehouden worden kan u onderstaande tijdlijn volgen.

inschrijven2021

Daarom beste ouders:

            ° Gelieve u eerst via mail, post, telefonisch aanmelden. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
            ° De inschrijving  gebeurt op AFSTAND (u hoeft niet tot op de school te komen)
            ° U krijgt tenslotte een digitaal formulier toegestuurd dat u moet ondertekenen, daarna  scant u het in met
               je GSM of tablet en bezorgt het ons per kerende mail. De inschrijving is nu GEREALISEERD
            ° Wanneer de lessen hervatten zal u uitgenodigd worden om  een originele formulier te ontvangen. 

 

Werkblaadjes afhalen indien echt nodig.

Beste ouders en leerlingen,

We stellen het erg op prijs dat jullie ondanks de maatregelen rond CORONA toch nog heel wat activiteiten ondernemen.
Voor leerlingen van het lager onderwijs, die geen computer ter beschikking hebben, of geen blaadjes kunnen afdrukken, stellen we werkbundels ter beschikking die jullie op schooldagen éénmalig kunnen komen afhalen tussen 9 uur en 12 uur.
Omdat we de maatregelen van COVID-19 zo goed mogelijk willen opvolgen vragen we om enkel te komen indien echt nodig!!!  
PROBEER ZO VEEL MOGELIJK VIA BINGEL EN SCOODLE TE WERKEN EN VIA DE LINKS OP ONZE WEBSITE!

Dank jullie wel voor het begrip.

Team Mozaïek

 

Ontwerp een schoolmascotte!

Ontwerp een schoolmascotte

 

Welke activiteiten kan je thuis doen?

wij lezen

 Lees 15 minuten per dag!

Probeer thuis op vaste momenten gedurende een uurtje of langer te werken voor school: herhalingsoefeningen, lezen,….
Zorg voor voldoende afwisseling en beweging.

bewegen

 

Tips voor kleuters:
- Via GIMME
- Download FUNDELS in de AppStore
- Digibooks (gratis, vaak ingesproken prentenboeken voor de 4- en 5-jarige kleuters)

 

Tips voor het lager:

bingelscoodle

Kijk zeker de post na!

Enkele leuke websites:

 Leerspelletjes om af te printen:

 

Bewegingstussendoortjes:

 

 Tips om in te zetten op een gezonde levensstijl:

 

 

 

# Zorg voor elkaar!

zorg voor elkaar

 

Enkele mededelingen

Beste ouders

Alle leerlingen kunnen herhalingsoefeningen maken via Bingel en Scoodle.

Woensdag 18 maart is een facultatieve vrije dag. Er is dus geen opvang die dag!

 

Het CLB blijft bereikbaar.

Beste ouders

Vrij CLB Limburg sluit niet. Om de verspreiding van Corona te vertragen, werken we zoveel mogelijk via telefoon, e-mail, chat.
Klik HIER voor mee informatie.

 

Nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. De voor- en naschoolse opvang blijft beschikbaar.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie....

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Verdere communicatie naar ouders zal via onze website gebeuren : www.mozaiekmm.be.

Klik HIER voor meer informatie.

 

Nieuwe maatregelen coronavirus.

Beste ouders

Er gelden op dit momenten nieuwe richtlijnen voor de bevolking. Klik HIER om deze richtlijnen te bekijken.
Contreet betekent dit voor onze school dat we de kinderstoet (14/03) en het oudercontact (02/04) niet laten door gaan.

 

Nieuwsbrief Maart

Klik HIER om de nieuwsbrief van Maart te bekijken.

 

Coronavirus info!

Beste ouders

We zijn bewust van de ernst van het virus. We volgen hierbij de maatregelen die de overheid ons oplegt. Er is geen enkele reden tot paniek. Kinderen, maar ook jullie,  zullen en willen we correct informeren. Tot slot willen we vooral de rust bewaren.

Gelieve onderstaande links zeker te lezen/bekijken.

Dank voor jullie medewerking!

 

Nieuwsbrief februari

Klik HIER om de nieuwsbrief van februari te bekijken.