Ondersteunend personeel

- Anselma de Gelissen                       Kinderverzorgster

- Marie-Louise Vranken                      Opvang en middagtoezicht

Leerkrachtenhoekje