Directie vrije basisschool Mozaïek

- Dhr. Bert Paulissen         Coördinerend directeur vzw KBM-Z

- Mevr. Inge Bode              Pedagogische directie
        

Leerkrachtenhoekje