Beleidsondersteuning

- Mia Jackmaert                         Zorgcoördinatie kleuters

- Jackie Vranken                        Mentor & veiligheidscoördinator

- Jochem Lambrichts                  ICT-coördinator

- Christel Vanderhallen                Zorgcoördinator

Leerkrachtenhoekje